Vi beskytter dine personlige oplysninger 

 

Politik om databeskyttelse

AutoConcept Insurance AB værner om din databeskyttelse. Derfor er vi meget forsigtige ved behandlingen af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi anvender, behandles i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lov eller anden forfatning. Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning GDPR i kraft i EU. Dette er for at styrke individets ret til sine personoplysninger.

Dette dokument udgør en politik for vores indsamling, brug og behandling af personoplysninger inden for rammerne af vores virksomhed, og hvem vi vil dele personoplysninger med samt dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Med "personoplysninger" mener vi information, som er direkte eller indirekte koblet til en fysisk, nulevende person, men også mulige lokaliseringsoplysninger eller IP-adresser, som beskrives nedenfor. Når du benytter vores tjenester, vil vi behandle personoplysninger til flere formål. For at benytte vores tjenester skal du læse og give dit samtykke til denne politik om databeskyttelse.

Indhentning
De nødvendige personoplysninger indhentes normalt direkte hos dig af AutoConcept via køretøjsforhandleren eller værkstedet. Dine personoplysninger kan også indhentes fra en ekstern partner, som håndterer personoplysningerne i forbindelse med ejerskifte af køretøjet, fx Transportstyrelsen i Sverige og finansieringsselskaber. AutoConcept kan også indspille eller på anden måde dokumentere din kommunikation med os. Når du benytter vores tjeneste, vil visse informationer blive indhentet automatisk, herunder information om din brug af vores tjenester samt transaktionshistorik for dette og tekniske data, hvilket kan omfatte den URL, som giver dig adgang til hjemmesiden (unique device ID, information om netværkets og enhedens ydeevne, type af webbrowser, sprog og information om identificering og operativsystem).

Formål
AutoConcept indhenter personoplysninger for at kunne håndtere kunderelationer. Personoplysningerne kan bruges inden for AutoConcept til at danne et helhedsindtryk af din aktive interesse og for at kunne give dig den bedste oplevelse. Oplysningerne bruges til at administrere køretøjsforsikringer og -garantiforsikringer, til at sikre, at vores tjenester og tredjeparts tjenester stilles til rådighed for at kunne tilbyde en hurtig og god service, samt til at give mulighed for selvbetjening. Oplysningerne må også anvendes til statistik, markeds- og kundeanalyser samt til udsendelse af noteringer og meddelelser pr. e-mail og på anden vis personligt rettede og relevante tilbud som fx tilbud om forlængelse.  Personoplysningerne bruges først og fremmest inden for AutoConcept, men kan videregives til andre virksomheder og organisationer, som vi samarbejder med, inden for og uden for EU- og EØS-området samt til de myndigheder, vi er forpligtede til at imødekomme ifølge loven. 

Lovlig grund
Personoplysningerne anvendes, for at vi kan opfylde retlige forpligtelser og efterleve aftaler og foranstaltninger, som der er blevet anmodet om, før eller efter at en aftale er blevet indgået. Den lovlige grund for vores behandling af personoplysninger er efterlevelsen af aftalen, i den grad behandlingen er nødvendig for vores leverance i henhold til brugsvilkårene. For al øvrig behandling er den lovlige grund dit samtykke.

Bemærk venligst, at adgangen til vores tjenester forudsætter, at du giver os tilladelse til at indhente og behandle nødvendige personoplysninger i overensstemmelse med ovenstående.

Datalagring
Dine personoplysninger gemmes på en sikker måde til ovenstående formål, og ikke i længere tid end det er nødvendigt for at opfylde de krav, som stilles af virksomheden.

Forandring af ejerskab
Hvis ejerskabet af vores virksomhed forandres, vil vi overføre din information til de nye ejere, så at de kan fortsætte med at stille tjenesten til rådighed. De nye ejere skal fortsat overholde de forpligtelser, vi har givet i denne politik for databeskyttelse.

Meddelelser om ændringer
AutoConcept kan fra tid til anden foretage ændringer i denne politik om databeskyttelse. Den seneste version er altid tilgængelig på AutoConcepts websider. Senest opdateret: 20-05-2018

Din ret
En gang om året har du ret til skriftligt at anmode om adgang til de personoplysninger, som behandles, og udøve din ret til dataportabilitet. Du kan også når som helst anmode om, at forkerte personoplysninger bliver ændret, at vi holder op med at behandle og sletter dine oplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses samt at indvende mod behandlingen af dine personoplysninger. 

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er AutoConcept Insurance AB*, som du har indgået aftale med eller i øvrigt har afgivet personoplysninger til, eller som har modtaget dine personoplysninger fra tredjemand. AutoConcept har inden for koncernen indrettet fælles kunderegistre, som indeholder generelle oplysninger om kunder, såsom navn, kontaktoplysninger og oplysninger om aktiv interesse. Til behandling af personoplysninger i de fælles kunderegistre er filialerne inden for AutoConcept Insurance AB, og hvad angår indhentning af personoplysninger fra eksterne registre, i fællesskab dataansvarlige. 

*) AutoConcept Insurance AB (Sverige) Org. nr. 556574-4397, med filialer i Norge, Danmark og Finland. 

Sådan udarbejdes en skriftlig anmodning om personoplysningsudskrift:
Åbn og udfyld blanketten "Anmodning om personoplysninger" Husk, at vi har brug for din e-mailadresse for at kunne sende registerudskriftet til dig. Underskriv og vedlæg en attesteret kopi af et gyldigt identitetsdokument. Send det hele til: AutoConcept Insurance, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S.

Anmodning om personoplysningsudskrift.pdf

Har du yderligere spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@autoconcept.dk

Vi bruger cookies – for din skyld

Vores webcookies (cookies) er skam ikke spiselige, men små tekstfiler, som lægges ind på din computer, mobiltelefon eller anden enhed, når du besøger vores webside. Cookies kan for eksempel hjælpe os med at genkende dig, næste gang du besøger vores hjemmeside, men også give os mulighed for at tilbyde en mere sikker og driftssikker tjeneste.

Der findes to slags cookies. Midlertidige cookies (session cookies) lagres, så længe du besøger webstedet og fjernes, når du lukker webbrowseren. Den anden slags gemmes i en længere periode, men har en udløbsdato. 

Funktionelle cookies; anvendes til at håndtere visse funktioner på vores sider, så at dine valg og indstillinger bliver husket, når du vender tilbage til hjemmesiden.

Cookies til analyse; anvendes til at måle, hvordan vores tjenester efterspørges, bruges og fungerer for brugeren. Den information, som vi indsamler, bruges til at vedligeholde og forbedre vores tjenester.

Cookies fra tredjepart; vores samarbejdspartnere kan have tilladelse til at bruge cookies i vores tjenester til de samme formål som beskrevet ovenfor. Vi kan også lade tredjeparter, som tilbyder tjenester for vores regning, anvende cookies til de formål, som er blevet beskrevet ovenfor.

De fleste webbrowsere lader brugeren vælge, hvordan cookierne skal håndteres. Du kan indstille webbrowseren til at afvise at modtage cookies eller fjerne visse cookies. Hvis du vælger at blokere for cookies, kan dele af funktionaliteten i vores tjeneste forringes eller forsvinde, eftersom den forudsætter, at cookies er tilladt.

Tilladelse til at bruge cookies
Hvis indstillingerne i din webbrowser tillader cookies, tolker vi dette som, at du accepterer cookies på vores webside.

Fjernelse af cookies
Du kan når som helst spærre for eller slette cookies på din webbrowser. Hvordan webbrowseren ryddes for cookies varierer, alt efter hvilken webbrowser du bruger. Du kan finde ud af, hvordan du gør ved at søge online eller på din webbrowsers hjælpeside. Bemærk, at hvis du blokerer for alle cookies (væsentlige cookies inklusive), har du måske ikke længere adgang til alle funktioner på webstedet.

Hvordan bruger vi cookies på hjemmesiden?
Vi benytter cookies, for at du skal få den rette information og tilbud ud fra, hvilken køretøjsforhandler, der har givet din en garantiforsikring, eller hvilket produkt, du har købt via os. Vi anvender også cookies, for at formularer kan indsendes på en korrekt og sikker måde.

En bedre oplevelse
Vores cookies er til for, at du skal få den rette information, kan navigere lettere, bruge Mine sider, se dine tegnede garantiforsikringer, og for at vi skal kunne se besøgsstatistik.

Sikrere funktion
Ved hjælp af en cookie kan webstedet fx registrere, at du er logget på. Når du logger ud, forsvinder cookien. Cookies bruges også til at kunne flytte information mellem forskellige trin i en formular eller en skadesanmeldelse.

Besøgsstatistik
Tredjepartscookies er cookies, hvor den besøgende kommer fra et andet domæne, og som giver os besøgsstatistik via Google Analytics. Statistikken bruger vi for at analyse, hvordan webstedet bruges og fungerer. Læs gerne mere om Google Analytics

Vi bruger ikke cookies for at:
 gemme personlig information om dig uden dit samtykke
 indsamle nogen som helst følsom information
 videresende personlig information til tredjepart

Hvis du har yderligere spørgsmål om vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@autoconcept.dk

GDPR 25.05.2018
Privacy
Vil du have et uddrag af personoplysninger?

Udfyld formularen "AAnmodning om personoplysningsudskrift". Husk, at vi har brug for din e-mail-adresse for at kunne sende dig et uddrag fra registeret.

Anmodning om personoplysningsudskrift