Governance og kvalitet

Vi er forsikringsformidler med tilladelse til grænseoverskridende handel. Her kan du læse mere om hvordan vi opfylder de regler vi skal følge.

Forsikringsformidler, som er godkendt af Finansinspektionen (FI)

Alle svenske aktører indenfor forsikringsformidling skal have tilladelse fra Finansinspektionen for at udøve sin virksomhed.

AutoConcept Insurance AB (CVR nr. 34694060) har tilladelse til at bedrive grænseoverskridende handel som en fritstående forsikringsformidler. Vi følger de love og regler, som kræves for at have lov til at handle med forsikringer og arbejder under tilsyn af FI. Vi kan via denne tilladelse være aktive i hele Norden. 

God governance handler om at sikre at virksomheden styres holdbart, ansvarsfuldt og så effektivt som muligt.  

For AutoConcept er det af største vigtighed at vi står værn om vores gode rygte hos alle vores interessenter. Via governance fordeles rettigheder og ansvar mellem aktieejerne, bestyrelsen og direktionen i henhold til gældende love, regler og processer. En vel defineret beslutningstagning ligesom en tydelig ansvarsfordeling er væsentlige. Høje etiske og professionelle krav og en sund risikokultur er afgørende. 

Eftersom vores virksomhed forudsætter at vi har tillid fra vores kunder, ikke bare i dag men også på langt sigt, overholder AutoConcept, udover generelle love, regler og branchepraksis også de mere detaljerede regelsæt der gælder for forsikringsformidlere, som for eksempel ’Lov om forsikringsdistribution og regler’ fra EU-myndigheder og Finansinspektionen. Disse regler og love udgør vores eksterne rammer.

AutoConcepts interne rammer omfatter blandt andet aktieselskabets love der godkendes af generalforsamlingen.  Politikker og instrukser der tydeliggør ansvarsfordelingen indenfor virksomheden, er vigtige værktøjer for vores interne kontrol. Her styres vi af forskrifter for bestyrelsen, vores adfærdskoder der modvirker interessekonflikter og sikrer ligestilling af kunder, samt politikker for at forhindre pengevask og finansiering af terrorisme.

Compliance
Compliance

Globale aktører for din skyld

Vi arbejder udelukkende sammen med A-ratede forsikringsselskaber, det er for din tryghed. Der findes tilfælde i historien hvor selv forsikringsselskaber er gået konkurs. For at du ikke skal stå uden beskyttelse hvis det værste skulle ske, vælger vi hvilke selskaber vi samarbejder med meget omhyggeligt. Uanset hvad der sker med os, eller den forhandler der har udfærdiget en garantiforsikring, så findes forsikringsselskabet der for at give dig det du har ret til.

Vi samarbejder i dag med Helvetia Group, et Schweizisk forsikringsselskab og er stolte over at kunne titulere os selv Cover Holder hos Lloyd's of London.

Vi har i årenes løb arbejdet med flere forsikringsydere og er altid på jagt efter nye muligheder for at kunne tilbyde vores kunder og samarbejdspartnere et attraktivt udbud til en konkurrencedygtig pris. Da vi i 2018 fik den høje status af Cover Holder hos Lloyd's, havde vi inden da fået en grundig gennemgang af vores interne rutiner og retningslinjer. Dette har både vi og vores kunder glæde af til hverdag.

Det sortiment vi præsenterer på produktsiden, er vores standardsortiment. Igennem vores forsikringsydere har vi mulighed for at skræddersy og skabe forsikringsbeskyttelse for generalagenter og importører. Noget en hel del aktører allerede nyder godt af. Det kan være os der står bag et forlænget garantitilbud direkte fra leverandøren.

Vores forsikringsselskaber

Vores forsikringsselskaber
Vores forsikringsselskaber

Vi laver vi mere end at formidle forsikringer

Det mest almindelige er at en forsikringsformidler forlader processen når aftalen er klar. Det er normalt forsikringsyderen der fakturerer præmier og kontrollerer skadesanmeldelser. Sådan arbejder vi ikke på AutoConcept. Vi ved at vores kunder sætter pris på at vi håndterer hele processen fra oprettelse af en forsikring til udarbejdelse af markedsføringsmateriale og produktbeskrivelser, salg, fakturering og kontrol af skader. Kort sagt, vi gør alt et forsikringsselskab gør, men med stærke forsikringsydere som står bag hver forsikringspolice eller garanticertifikat vi udsteder.

Vi er leverandør af nøglefærdige forsikringer med fokus på køretøjer.

Vi er leverandør af nøglefærdige forsikringer med fokus på køretøjer

Vores organisation

Vi ved at mennesker handler med mennesker. Af den grund har vi lokale salgsrepræsentanter med gedigent branchekendskab og højt udviklet forretningssans som er ude på feltet hos vores autoforhandlere.

På kontoret i Kungsbacka i Halland arbejder de fleste medarbejdere i vores service- og støttefunktioner. Vores kundesupport har kendskab til det meste der berører vores virksomhed og vores produkter. Vores skadeteknikere, med værkstedserfaring, håndterer vores forsikringssager i samarbejde med det værksted der håndterer reparationerne.

 

 

Organisation
Fully Responsive