Är du inte nöjd?

Om du anser att vi gjort en felaktig bedömning av ditt ärende. 

 

 

Om vi inte är överens 

Vår målsättning är att du som kund ska vara nöjd, men missförstånd och oklarheter kan uppstå i ett skadeärende. 
Om du inte är nöjd med om vår bedömning av ditt ärende, rekommenderar vi att du först och främst loggar in på dina sidor. Där hittar du dina produktvillkor och vilka komponenter som omfattas. Vår kundsupport hjälper dig gärna att reda ut eventuella frågor gällande dina produkter. 

Kontaktuppgifter till vår kundsupport

Kontakta din handläggare

Om du, efter att ha läst dina produktvillkor, inte håller med vår bedömning i beslutet av ditt ärende skall du vända dig till den skadetekniker som handlagt ditt ärende och därmed har mest information. Ibland kan det hjälpa med ett samtal för att reda ut oklarheter. 

Kontaktuppgifter till vår skadeavdelning

Kontakta kundombud

Du kan få ditt ärende granskat av vår kundombudsman fram till 3 månader efter det du fick ditt skadesvar. Du vänder dig till kundombudet om du inte kommer överens med din handläggare.  

Kontakta kundombud

Andra instanser du kan kontakta 

Här kan du läsa om dina rättigheter och få råd och vägledning som konsument:
Hallå konsument  
Konsumentverket
Din kommunala konsumentvägledning 

Har du en försäkring (gäller ej vid garanti), kan Konsumenternas Försäkrings­byrå ge råd och hjälp, men de prövar inte ditt ärende.

Du har som privatperson möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till oss.

Både företag och privatpersoner har möjlighet att väcka talan i allmän domstol för att få sitt ärende prövat. Här hittar du kontaktuppgifter.