Vi bryr oss om dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dina uppgifter och cookies

 

Integritetspolicy

AutoConcept Insurance AB värnar om din personliga integritet. De personuppgifter vi använder behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning. Den 25 maj 2018 trädde den nya personuppgiftslagen GDPR i kraft inom EU. 

Detta dokument utgör en policy för vår insamling, användning och behandling av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet, och vilka vi kan komma att dela personuppgifter med samt dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt kopplad till en fysisk, nu levande person, men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser, vilka beskrivs nedan. När du använder våra tjänster kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål. För att använda våra tjänster måste du läsa och samtycka till denna integritetspolicy.

Inhämtning

Nödvändiga personuppgifter om dig inhämtas vanligtvis av AutoConcept, via fordonshandlare eller via verkstad. Dina personuppgifter kan även inhämtas från extern part som hanterar personuppgifterna i samband med fordonsägarbyte, t ex Transportstyrelsen och finansbolag. 
När du använder vår tjänst kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive information om din användning av våra tjänster samt transaktionshistorik för detta och teknisk data, vilken kan inkludera den URL som ger dig åtkomst till hemsidan (unique device ID, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem).

Ändamål
AutoConcept tar in personuppgifter för att kunna hantera kundrelationer och affärsåtaganden. Uppgifterna används för att administrera fordonsförsäkringar och -garantier, säkerställa tillhandahållande av våra tjänster med tredje parts tjänster, för att kunna ge snabb och bra service, samt för att kunna ge möjlighet till självbetjäning. Uppgifterna kan även användas för statistik, marknads- och kundanalyser samt för att skicka notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt personligt riktade och relevanta erbjudanden, som t ex förlängningserbjudanden. 
Personuppgifterna används i första hand inom AutoConcept, men kan lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, samt till de myndigheter vi är skyldiga att tillmötesgå enligt lag. 

Legal grund
Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan ett avtal har träffats. Den legala grunden för vår behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal och avser de uppgifter som är nödvändiga för vår leverans enligt användarvillkoren. Detta innebär också kommunikation kring våra tjänster och produkter samt erbjudanden som faller inom ramen för dessa. 

Notera vänligen att tillgång till våra tjänster förutsätter att du tillåter oss att ta in och behandla nödvändiga personuppgifter enligt ovan.

Datalagring
Dina personuppgifter sparas på ett säkert sätt för ovan angivna ändamål, och inte under längre tid än nödvändigt för att uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Meddelande om ändringar
AutoConcept kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på AutoConcepts webbsidor. Senast uppdaterad: 2019-12-16.

Din rätt
En gång om året har du rätt att skriftligen begära tillgång till de personuppgifter som behandlas och utöva din rätt till dataportabilitet. När som helst kan du också begära att felaktiga personuppgifter rättas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till det som omfattas av legal grund, samt invända mot behandlingen av personuppgifterna. 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är AutoConcept Insurance AB*, som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje man. AutoConcept har inom koncernen inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. För behandling av personuppgifter i gemensamma kundregister är filialerna inom AutoConcept Insurance AB, och såvitt gäller inhämtande av personuppgifter från externa register, gemensamt personuppgiftsansvariga. 

*) AutoConcept Insurance AB (Sverige) Org nr 556574-4397, med filialer i Norge, Danmark och Finland. 

Så här görs en skriftlig begäran om personuppgiftsutdrag:
Öppna och fyll i blanketten ”Personuppgiftsbegäran”. Tänk på att vi behöver din e-postadress för att kunna skicka registerutdrag till dig. Signera och bifoga en vidimerad kopia på giltig identitetshandling. Posta allt till: AutoConcept Insurance AB, Dataprivacy, Smörhålevägen 3, 434 41 Kungsbacka.

Har du ytterligare frågor kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@autoconcept.se.

Vi använder cookies  för din skull!

Våra webbcookies (kakor) är inte ätbara, utan små textfiler som läggs på din dator, mobiltelefon eller annan enhet, när du besöker vår webbsida. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång du besöker vår hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Det finns två typer av kakor. Temporära kakor (session cookies) lagras så länge du besöker webbplatsen och tas bort när du stänger webbläsaren. Den andra sorten sparas under en längre tid men har ett utgångsdatum. Funktionella cookies; används för att hantera vissa funktioner på våra sidor, så att dina val och inställningar blir ihågkomna när du kommer tillbaka till hemsidan. 

De flesta webbläsare låter användaren välja hur cookies ska hanteras. Du kan ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies, eller att ta bort vissa cookies. Om du väljer att blockera cookies kan delar av funktionaliteten i vår tjänst försämras eller försvinna, eftersom den förutsätter att cookies tillåts.

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i din webbläsare tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Ta bort cookies
Du kan när som helst stänga av eller radera cookies på din webbläsare. Hur webbläsaren rensas från cookies varierar på vilken webbläsare du använder. Du hittar hur du gör genom att söka online eller på din webbläsares hjälpsida. Notera att om du blockerar alla cookies (väsentliga cookies inkluderade), kanske du inte längre får tillgång till alla funktioner på sajten.

Hur använder vi kakor på hemsidan?

Vi använder kakor för att du ska få rätt information och kunna analysera hur besökare navigerar på vår hemsida. Vi använder också kakor för att formulär ska skickas in på ett korrekt och säkert sätt.

En bättre upplevelse
Våra cookies är till för att du ska få rätt information, kunna navigera enklare, använda Mina sidor, se dina tecknade garantier och för att vi ska kunna se besöksstatistik.

Säkrare funktion
Med hjälp av en kaka kan webbplatsen t ex känna av att du är inloggad. När du loggar ut försvinner kakan. Kakor används också för att kunna flytta information mellan olika steg i ett formulär, eller en skadeanmälan.

Besöksstatistik
Tredjepartskakor är kakor där besökaren kommer från en annan domän, och ger oss besöksstatistik, via Google Analytics. Statistiken använder vi för att analysera hur webbplatsen används och fungerar. Läs gärna mer om Google Analytics

Vi använder inte cookies för att:
 Spara personlig information om dig utan ditt samtycke
 Samla in någon som helst känslig information
 Skicka vidare personlig information till tredje part

Om du har ytterligare frågor kring vårt användande av cookies är du välkommen att kontakta oss på dataprivacy@autoconcept.se

GDPR 25.05.2018
Privacy
Vill du ha ett personuppgiftsutdrag?

Fyll i blanketten ”Personuppgiftsbegäran” nedan. Tänk på att vi behöver din e-postadress för att kunna skicka registerutdrag till dig.

Personuppgiftsbegäran