Vi beskytter dine personlige data

Personvernpolicy

Personvernerklæring
AutoConcept Insurance AB ivaretar ditt personvern grundig. De personopplysninger vi behandler, følger gjeldende lover og regler, herunder den nye personvernforordningen, GPDR, som tredde i kraft i EU den 25. mai 2018.

Dette dokumentet utgjør retningslinjer for vår innsamling, bruk og behandling av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet.  Med personopplysninger menes informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk, levende person. For å bruke våre tjenester må du lese og godta denne personvernerklæringen. 

Innsamling og utlevering
Nødvendige personopplysninger om deg innhentes vanligvis av oss, enten direkte fra deg, via bilforhandler eller verksteder. Personopplysningene dine kan også innhentes fra ekstern part som håndterer personopplysningene dine i forbindelse med eierskifte av kjøretøy, for eksempel Statens vegvesen eller et finansieringsselskap. Når du bruker tjenesten vår, samles det også inn en del informasjon automatisk.  Dette omfatter atferd på nettstedet og tekniske data, som kan omfatte URL-adressen som gir deg tilgang til nettstedet (unik enhets-ID, informasjon om nettverk og enhetsytelse, nettlesertype, språk- og identifikasjonsinformasjon og operativsystem). 

Personopplysninger brukes først og fremst internt i AutoConcept, men kan utleveres til andre selskaper og organisasjoner som vi samarbeider med. Som hovedregel behandles personopplysningene dine innenfor EU og EØS. 

Formål og rettslig grunnlag
Vi bruker flere rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger, avhengig av formålet;

-    Hvis du er forsikringstaker eller kunde hos oss, er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for at vi skal kunne inngå og oppfylle våre avtaler med deg og for å kunne gjennomføre tiltak som du har bedt om før en slik avtale inngås. Noen ganger må vi behandle personnummeret ditt for å kunne identifisere deg på en sikker måte. 

-    Når du kontakter oss, trenger vi å behandle personopplysninger om deg for å kunne tilby en god, personlig og digital tjeneste. Vi baserer denne behandlingen på en såkalt interesseavveining. 

-    Vi kan behandle personopplysningene dine for å markedsføre produktene og tjenestene våre i ulike kanaler, men også for å invitere deg til ulike digitale eller fysiske arrangementer og for å spørre hva du synes om oss og produktene våre. Det rettslige grunnlaget for dette er interesseavveining eller samtykke. 

-    Når du besøker nettstedet vårt, kan vi behandle personopplysninger for statistikk, markeds- og kundeanalyser (inkludert gjenmarkedsføring) og for å sende varsler og meldinger via for eksempel e-post. Behandlingen omfatter ulike informasjonskapsler, og du kan lese mer om dette nedenfor. Behandlingen er basert på en interesseavveining. 

Lagring av personopplysninger
Personopplysningene dine lagres på en sikker måte for de formålene som er angitt ovenfor, og ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle virksomhetens krav. Lagringsperioden bestemmes dels av lovgivning eller avtale og dels av vurdering av nødvendighet 

Dine rettigheter
Nedenfor følger en beskrivelse av de rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personopplysninger. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte oss (se kontaktinformasjon nedenfor). 

Rett til å trekke tilbake samtykket ditt og til å protestere mot behandlingen

Du kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av samtykket du har gitt, med virkning fra tilbaketrekkingsdatoen. Du kan protestere mot behandling av opplysningene dine til markedsføringsformål. Vi vil da slutte å behandle opplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot behandling av opplysningene dine basert på en interesseavveining. 

Rett til innsyn

Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan opplysningene behandles. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Åpne og fyll ut skjemaet "Forespørsel om personopplysninger ". Husk at vi trenger e-postadressen din for å kunne sende deg registerutdrag. Signer og legg ved en bekreftelse av gyldig identifikasjon.  Send det til: AutoConcept Insurance AB, Postboks 16, 13254 Lysaker, Norge. 

Rett til retting

Du har rett til å få uriktige opplysninger retten uten ubegrunnet opphold og til å be oss om å komplettere ufullstendige opplysninger ved å gi oss korrekte opplysninger. 

Rett til sletting (rett til å bli glemt) og begrensning av opplysninger

Du har når som helst rett til å be om at personopplysningene dine slettes, for eksempel hvis behandlingen ikke lenger er relevant i forhold til formålet opplysningene ble samlet inn for, eller hvis du motsetter deg behandling basert på en interesseavveining. Du kan også be om at hvis behandling av opplysningene dine begrenses, for eksempel hvis du har innvendinger mot opplysningenes nøyaktighet.

Rett til dataportabilitet

Hvis du har gitt samtykke, eller hvis det baserer behandling på en avtale med deg, har du rett til å få utlevert personopplysningene om deg som du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre til dem til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig. 

Rett til å klage

Hvis du har klager på vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet(datatilsynet.no). 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine er AutoConcept Insurance AB*, som du har inngått en avtale med eller på annen måte gitt personopplysninger til, eller som har mottatt personopplysningene dine fra en tredjepart. I konsernet AutoConcept etableres felles kunderegistre som inneholder informasjon om kundene, for eksempel navn, kontaktopplysninger og informasjon om engasjementer. For behandling av personopplysninger i felles kunderegistre er filialene i AutoConcept Insurance AB, og når det gjelder innhenting av personopplysninger fra eksterne registre, felles personopplysningsansvarlige. 

*)  AutoConcept Insurance AB (Sverige) Org nr 556574-4397, med filialer i Norge, Danmark og Finland. 
Hvis du har ytterlige spørsmål om vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@autoconcept.no . 

Vi bruker informasjonskapsler

Våre nettcookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet når du besøker nettstedet vårt. Vi behandler informasjon som skapes av informasjonskapslene når du besøker nettstedet vårt, for eksempel IP-adresse, lengden av besøket ditt, antall sidevisninger, hvilke valg/klikk du gjør på nettstedet vårt og hvordan du fant nettstedet. 

Hvor lenge vi behandler personopplysningene dine, varierer avhengig av hvilken informasjonskapsel som er angitt i nettleseren din. Permanente informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem eller til utløpsdatoen er utløpt og du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapsler har ingen utløpsdato og lagret midlertidig på enheten din mens du er på nettstedet. Når du lukker nettleseren, forsvinner alle øktinformasjonskapsler. 

Funksjonelle informasjonskapsler brukes til å administrere visse funksjoner på sidene våre, slik at valgene og innstillingene dine huskes når du kommer tilbake til nettstedet. 

De fleste nettlesere gir brukeren mulighet til å velge hvordan informasjonskapsler skal håndteres. Du kan stille inn i nettleseren slik at den nekter å godta informasjonskapsler eller slette visse informasjonskapsler. Hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan noe av funksjonaliteten i tjenesten vår bli svekket eller forsvinne, ettersom den er avhengig av at informasjonskapsler er tillatt. 

Tillatelse til å bruke informasjonskapsler
Hvis nettleseren din tillater informasjonskapsler, tolker vi dette som at du godtar informasjonskapsler på nettstedet vårt. 

Slette informasjonskapsler
Du kan når som helst deaktivere eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. Prosessen med å tømme nettleseren din for informasjonskapsler varierer avhengig av hvilken nettleser du bruker. Du kan finne ut hvordan du gjør dette ved å søke på nettet eller på hjelpesiden til nettleseren din. Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer alle informasjonskapsler, kan det hende at du ikke lenger får tilgang til alle funksjonene på nettstedet. 

Hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet?

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg riktig informasjon og for å analysere hvordan besøkende navigerer på nettstedet vårt. Vi bruker også informasjonskapsler for at skjemaer skal kunne sendes inn på en korrekt og sikker måte. 

En bedre opplevelse
Informasjonskapslene våre brukes til å hjelpe deg med å få riktig informasjon, navigere enklere, bruke Mine sider, se dine signerte garantier og gi oss mulighet for å se besøksstatistikk. 

Sikrere funksjon
En informasjonskapsel gjør det for eksempel mulig for nettstedet å gjenkjenne at du er logget inn. Når du logger ut, forsvinner informasjonskapselen. Informasjonskapsler brukes også til å flytte informasjon mellom ulike trinn i et skjema eller reklamasjonsskjema. 

Besøksstatistikk
Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler der den besøkende kommer fra et annet domene, og gir oss besøksstatistikk via Google Analytics. Vi bruker denne statistikken til å analysere hvordan nettstedet brukes og fungerer. 
Vi bruker ikke informasjonskapsler til å:
-    Lagre personopplysninger om deg uten ditt samtykke
-    Samle inn sensitiv informasjon
-    Videreformidle personopplysninger til tredjeparter

Varsel om endringer
AutoConcept kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den siste versjonen er alltid tilgjengelig på AutoConcepts nettsted. Sist oppdatert 22.06.2023
Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av informasjonskapsler, er du velkommen til å kontakte oss på dataprivacy@autoconcept.no

GDPR
Privacy

Fyll ut skjemaet "personoplysningsudskrift" nedenfor. Vær oppmerksom på at vi trenger e-postadressen din for å kunne sende registerutdrag til deg.

Anmodning om personoplysningsudskrift