Organisasjonsstyring

Vi er forsikringsformidler med godkjenning for handel over landegrensene. Her kan du lese mer om hvordan vi overholder regelverket.

AutoConcept er godkjent av Finanstilsynet

Alle bedrifter som formidler forsikring, må ha tillatelse fra Finanstilsynet.

AutoConcept Insurance AB (556574-4397) er autorisert til å drive grenseoverskridende virksomhet som en uavhengig forsikringsformidler. Vi er godkjent av det svenske finanstilsynet. Se finansregisteret til det svenske finanstilsynet for mer informasjon. Vi følger de lover og forskrifter som kreves for å formidle forsikring med grenseoverskridende virksomhet i Norden med godkjenning fra Finanstilsynet.

God organisasjonsstyring handler om å sikre at selskaper styres bærekraftig, ansvarlig og så effektivt som mulig.

Ovenfor våre interessenter er det viktig at AutoConcept har kvalitet i alle ledd for å opprettholde vårt gode rykte. Gjennom organisasjonsstyring blir rettigheter og ansvar fordelt mellom aksjonærene, styret og administrerende direktør i samsvar med gjeldende lover, regler og prosesser. Et godt definert beslutningssystem så vel som en tydelig ansvarsfordeling er essensielt. Høye etiske og profesjonelle krav og en sunn organisasjonskultur er avgjørende.

I tillegg til generelle lover, forskrifter og bransjepraksis, oppfyller AutoConcept også de mer detaljerte forskriftene som gjelder forsikringsformidlere, som forsikringsdistribusjonsloven, EU- myndigheter og det svenske finanstilsynet. Disse reglene og lovene danner vårt eksterne rammeverk. Dette medfører at kundene har tillit til oss, også i et langsiktig perspektiv.

AutoConcepts interne rammeverk inkluderer blant annet vedtektene som er vedtatt av generalforsamlingen. Retningslinjer og instruksjoner som tydeliggjør ansvarsfordelingen i virksomheten er viktige verktøy for vår interne kontroll.  Styret har laget retningslinjer for å unngå interessekonflikter og sikrer lik behandling av alle kunder, samt tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Compliance
Compliance

Internasjonale forsikringsselskaper

Vi jobber bare med A-rangerte forsikringsselskaper. Dette for å unngå å samarbeide med forsikringsselskaper som kan gå konkurs. Våre forsikringsselskaper er nøye utvalgt slik at kunden kan være helt trygg på at garantien gjelder hvis skaden oppstår. Uansett hva som skjer med oss eller med bilforhandlere, vil forsikringsselskapet alltid være der for å gi deg det du har krav på.   

Vi samarbeider i dag med Helvetia Groups, et sveitsisk forsikringsselskap, og er stolte over å kunne tittelen oss Cover Holder hos Lloyd's of London.

Vi har jobbet med en rekke forskjellige forsikringsselskaper opp gjennom årene. Vi er alltid på jakt etter nye muligheter, for å kunne tilby våre kunder og samarbeidspartnere de beste produktene til en konkurransedyktig pris. Da vi fikk den høyeste statusen, Cover Holder at Lloyd's, i 2018, ble dette innvilget etter en grundig gjennomgang av våre interne rutiner og retningslinjer.

Utvalget vi presenterer på hjemmesiden vår er standard utvalg. Gjennom våre forsikringsselskaper har vi muligheten til å skreddersy og skape produkter som blir formidlet gjennom bilforhandlerne. 

Våre forsikringsselskaper

Våre forsikringsselskaper
For din sikkerhet
Våre forsikringsselskaper

Vi gjør mer enn bare å formidle

Hos AutoConcept håndterer vi hele forskingsprosessen fra A til Å. Vi har egen økonomiavdeling, it-avdeling, markedsavdeling, kundeservice, skadeavdeling og produktutviklere. Andre forsikringsmeglere formidler ofte kun salget. Hos AutoConcept gjør vi akkurat det samme som forsikringsselskapene gjør, utenom å betale ut skaden. Det har vi de beste forsikringsselskapene som fins på markedet som tar seg av. De står bak hver eneste garanti og forsikring vi formidler.

Vi er en omfattende leverandør av forsikringer med fokus på kjøretøy.

Mennesker og bil
We care for people in motion
Totalleverandør for kvalitet

Vår organisasjon

Vi vet at det er viktig å være ute i feltet og treffe våre kunder. Våre distriktssjefer har en solid bransjekunnskap og høy kompetanse om bilbransjen.

På Kungsbacka-kontoret jobber de fleste ansatte med service- og støttefunksjoner. Kundeservice har kunnskap om både  virksomheten og våre produkter. Våre skadeteknikere, som har verkstedbakgrunn, håndterer våre forsikringssaker i samarbeid med verkstedet.

Organisation
Fully Responsive