Produktinformasjon bil

 

Hva inkluderes i våre produkter for bilen?

Våre produkter kommer i nivåene Gull+, Sølv, Bronse og Base. På denne siden kan du lese hvilke komponenter om omfatter i produktene. Hvis du har et annet produkt, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice for informasjon. Logge inn for å se komponentens omfang og vilkår for din spesifikke garanti eller forsikring.

Alltid beskyttet med Flexgaranti

Hvis man når den øvre kilometersgrensen i løpet av gjeldene garantiperiode vil ikke garantien opphøre. I stedet går den til neste gjeldene garantinivå. Ved skade vurderes dekningsomfanget ut ifra kjøretøyets kilometerstand når skaden oppstår.

* Flex gjelder ikke for produktene som har passert maksimal kjørelengde eller alder i vårt sortiment.

XtraGaranti Gull+

Maks erstatning per skade for XtraGaranti Gull+ er 70.000 NOK inkl. mva. XtraGaranti Gull+ går over til Xtragaranti Sølv når bilen innom garantiperioden når en alder av 9 år eller 150 000 km.

XtraGaranti Gull+


XtraGaranti Sølv

Maks erstatning per skade for XtraGaranti Sølv er 60.000 NOK inkl. mva. XtraGaranti Sølv går over til XtraGaranti Bronse når bilen innom garantiperioden når en alder av 11 år eller 180 000 km.

XtraGaranti Sølv


XtraGaranti Bronse

Maks erstatning per skade for XtraGaranti Bronse er 50.000 NOK inkl. mva. XtraGaranti Bronse går over til XtraGaranti Base når bilen innom garantiperioden når en alder av 15 år eller 200 000 km.

XtraGaranti Bronse


XtraGaranti Base 

Maks erstatning per skade for XtraGaranti Base er 35.000 NOK inkl. mva. XtraGaranti Base opphører når bilen innom garantiperioden når en alder av 20 år eller 300 000 km.

XtraGaranti Base
Generelt

Våre produkter gjelder plutselige og uforutsette skader som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på et komponent som ikke inngår i garantibeviset dekkes ikke.  Følgeskader forårsaket av et komponenten som inngår i garantibeviset, dekkes heller ikke. Andre ting som ikke dekkes er for eksempel høyt oljeforbruk eller slitasje.

Forutsetninger

Produktene gjelder ikke for skade som er oppstått før kjøretøyet er solgt. Vi dekker bare skade som er oppstått etter at kjøretøyet er solgt. For at din forsikring skal være gyldig, må alle servicer som skal utføres være gjort innenfor fristen.

Forsikre deg om at verkstedet kontakter AutoConcept ved skade. Reparasjoner som startes før godkjent skadesvar betales av kjøretøyets eier. Våre skadesvar sendes skriftlig til verkstedet.