Produktinformation bil

Här kan du läsa om vad våra produkter innebär och vad de omfattar

 

Vad omfattar våra produkter till bil? 

På denna sida kan läsa vilka komponenter som igår i våra produkter. Om du har en produkt med ett annat namn är du välkommen att kontakta vår kundsupport för att se din komponentomfattning. Du kan också logga in för att se komponentomfattning och villkor på just din garanti eller försäkring*. 

Våra produkter är mer flexibla än andra

Våra garantier och försäkringar är flexibla*. Det innebär att när fordonet når övre kilometergräns eller årtal inom garantiperioden, reglerar vi skadan enligt närmast underliggande garantinivå. Istället för att garantin upphör helt. På det sättet står inte du inte helt utan skydd om en plötslig skada uppstår.

* Flex gäller inte på de produkter som passerat maximal körsträcka eller ålder i vårt utbud. Flex gäller inte heller på produkten Just fix it. 

* Produkten kan tecknas som en garanti i samband med bilköpet hos din handlare. Efter garantiperiodens slut har du möjlighet att förnya med en försäkring om bilen fortfarande uppfyller kraven.

XtraGaranti Guld

Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Guld är 60 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Silver när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 9 år, eller 150 000 km. 

Produktblad XtraGaranti Guld


XtraGaranti Silver

Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Silver är 50 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Brons när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 11 år, eller 180 000 km. 

Produktblad XtraGaranti Silver


XtraGaranti Brons

Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Brons är 35 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till XtraGaranti Bas när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 15 år, eller 200 000 km. 

Produktblad XtraGaranti Brons


XtraGaranti Bas 

Maximal ersättning per skada för XtraGaranti Bas är 25 000 kronor inkl. moms. XtraGaranti Bas upphör när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 20 år, eller 300 000 km. 

Produktblad XtraGaranti Bas

 


Generellt 
Våra produkter omfattar plötsliga och oförutsedda skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i försäkrings-/ garantibeviset och omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper
som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer omfattas inte heller.
Förutsättningar
Produkterna gäller inte för fel som fanns på fordonet
vid eller före teckningstillfället (ursprungliga fel).
För att ditt skydd skall gälla måste fordonets av fabriken fastställda serviceintervaller och specifikationer följas.

Se till att verkstaden kontaktar AutoConcept vid skada. Reparation som påbörjas innan godkänt skadesvar bekostas av fordonsägaren. Våra skadesvar skickas skriftligen till verkstaden.