Produktinformasjon

Bobil og Campingvogn

 

Hva inkluderes i våre produkter for bobil og campingvogn?

Våre standardprodukter kommer i nivåene Gull, Sølv og Bronse til bobil og Gull til campingvogn. På denne siden kan du lese hvilke komponenter om omfatter i produktene. Hvis du har et annet produkt, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice for informasjon. Logge inn for å se komponentens omfang og vilkår for din spesifikke garanti eller forsikring. 

Alltid beskyttet med Flexgaranti

Hvis man når den øvre kilometersgrensen i løpet av gjeldene garantiperiode vil ikke garantien opphøre. I stedet går den til neste gjeldene garantinivå. Ved skade vurderes dekningsomfanget ut ifra kjøretøyets kilometerstand når skaden oppstår.

* Flex gjelder ikke for produktene som har passert maksimal kjørelengde eller alder i vårt sortiment.

Produkter for bobiler

Camper Gull

Maks erstatning per skade for Camper Gull er kr. 60 000 inkl mva. Camper Gull går over til Camper Sølv når bobilen innom garantiperioden har nådd en alder av 9 år eller 150 000 km.

Camper Gull


Camper Sølv

Maks erstatning per skade for Camper Sølv er i bildelen kr. 50 000 och bodelen 35 000 inkl mva. Camper Sølv går over til Camper Bronse når bobilen innom garantiperioden har nådd en alder av 11 år eller 180 000 km.

Camper Sølv


Camper Bronse

Maks erstatning per skade for Camper Bronse er kr. 35 000 inkl mva. Camper Bronse opphører når bobilen innom garantiperioden har nådd en alder av 15 år eller 200 000 km.

Camper Bronse

 

Produkter for campingvogn

Caravan Gull

Maks erstatning per skade for Caravan Gull er kr. 60 000 inkl mva. Caravan Gull opphører når campingvognen innom garantiperioden har nådd en alder av 9 år.

Caravan Gull
Generelt

Våre produkter gjelder plutselige og uforutsette skader som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på et komponent som ikke inngår i garantibeviset dekkes ikke.  Følgeskader forårsaket av et komponenten som inngår i garantibeviset, dekkes heller ikke. Andre ting som ikke dekkes er for eksempel høyt oljeforbruk eller slitasje.

Forutsetninger
Produktene gjelder ikke for skade som er oppstått før kjøretøyet er solgt. Vi dekker bare skade som er oppstått etter at kjøretøyet er solgt. For at din forsikring skal være gyldig, må alle servicer som skal utføres være gjort innenfor fristen.

Forsikre deg om at verkstedet kontakter AutoConcept ved skade. Reparasjoner som startes før godkjent skadesvar betales av kjøretøyets eier. Våre skadesvar sendes skriftlig til verkstedet.