Produktinformation husvagn och husbil

Här kan du läsa vad våra produkter innehåller

Vad omfattar våra produkter till husvagn och husbil? 

Vårt standardsortiment kommer i nivåerna Guld, Silver och Brons till husbil och Guld och Silver till husvagn. På denna sida kan du se vilka komponenter som ingår i de olika produkterna. Om du har en produkt med ett annat namn är du välkommen att kontakta vår kundsupport för att se din komponentomfattning. Du kan också logga in för att se komponentomfattning och villkor på just din garanti eller försäkring*. 

Våra produkter är mer flexibla än andra

Våra garantier och försäkringar är flexibla*. Det innebär att när fordonet når övre kilometergräns eller årtal inom garantiperioden, reglerar vi skadan enligt närmast underliggande garantinivå. Istället för att garantin upphör helt. På det sättet står inte du inte helt utan skydd om en plötslig skada uppstår.

* Flex gäller inte på de produkter som passerat maximal körsträcka eller ålder i vårt utbud.

* Produkten kan tecknas som en garanti i samband med bilköpet hos din handlare. Efter garantiperiodens slut har du möjlighet att förnya med en försäkring om bilen fortfarande uppfyller kraven.

Produkter till husbil

WiseCamper Guld

Maximal ersättning per skada för WiseCamper Guld är 60 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till WiseCamper Silver när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 9 år, eller 150 000 km. 

Produktblad WiseCamper Guld


WiseCamper Silver

Maximal ersättning per skada för WiseCamper Silver är 50 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till WiseCamper Brons när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 11 år, eller 180 000 km. 

Produktblad WiseCamper Silver


WiseCamper Brons

Maximal ersättning per skada för WiseCamper Brons är 35 000 kronor inkl. moms. Denna nivå upphör när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 15 år, eller 200 000 km.

Produktblad WiseCamper Brons


Produkter till husvagn

WiseCaravan Guld

Maximal ersättning per skada för WiseCaravan Guld är 60 000 kronor inkl. moms. Denna nivå övergår till WiseCaravan Silver när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 9 år.

Produktblad WiseCaravan Guld


WiseCaravan Silver

Maximal ersättning per skada för WiseCamper Silver är 25 000 kronor inkl. moms. Denna nivå upphör när fordonet inom garantiperioden når en ålder av 15 år.

Produktblad WiseCaravan Silver
Generellt 
Våra produkter omfattar skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i försäkrings-/ garantibeviset och omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer omfattas inte heller.
Förutsättningar
Produkterna gäller inte för fel som fanns på fordonet vid eller före teckningstillfället (ursprungliga fel). För att ditt skydd skall gälla måste fordonets av fabriken fastställda serviceintervaller och specifikationer följas.

Se till att verkstaden kontaktar AutoConcept vid skada. Reparation som
påbörjas innan godkänt skadesvar bekostas av fordonsägaren. Våra skadesvar skickas skriftligen till verkstaden.