Ford Mach-E

En förlängd nybilsgaranti anpassad för din nya Ford Mach-E. Garantin gäller tills fordonet nått en ålder av 5 år, räknat från första registreringsdatum, eller då till mätarställningen visar 360 000 km, vilket som inträffar först.

  • Träder automatiskt i kraft när din nybilsgaranti tar slut
  • Omfattar plötsliga fel på utvalda mekaniska och elektriska komponenter 
  • Gäller i hela Europa 
  • Nybilskänsla i upp till 5 år 
Produktinformation

Ford Mustang Mach-E tecknas i samband med leverans av fordonet. Maximal ersättning per skada för Ford Mustang Mach-E är 60 000 kr inkl. moms. Huvudbatterier ersätts med upp till maximalt 100 000 kr inkl. moms. För att garantin ska gälla  måste fordonet servas enligt tillverkarens anvisningar under hela garantiperioden. Om fordonet under garantiperioden byts in hos annan Fordåterförsäljare fortsätter garantin att gälla.

 

Komponentomfattning


Elektronik/Mekanik:
Alla elektriska och mekaniska komponenter med de undantag som finns angivna i villkoren.

Huvudbatterier:
När batterier eller vissa celler i batteripaketet till el- och hybridbilar visar mindre än 50% av originalkapaciteten.

Oljeläckage/packningar:
Oljeläckage genom packning där reparation av läckage kräver demontering av elmotor eller växeltransmission.

Övrigt:
Olja, kylarvätska, kylmedel eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation.

< Tillbaka till start 

FPRB_FordOval_RGB_294_R01
AutoConcept 2020-1

Har du frågor?

Kontaktuppgifter och öppettider:
Helgfria vardagar: 07:30 - 17:00
Telefon: 0300 - 52 10 00
E-post: info@autoconcept.se

Garantivillkor och omfattning för utskrift
Generellt 
Våra produkter omfattar plötsliga och oförutsedda skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i garantibeviset och omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper
som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer och läckage omfattas inte heller.


Förutsättningar

För att garantin skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation. 

Bilen får inte överskrida 1 månad eller 150 mil över serviceintervall. 

 

Läs samtliga förutsättningar och undantag i garantivillkoret.

1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador.åste utföras enligt tillverkarens specifikation. Fa