Ford CV 17/7

En förlängd nybilsgaranti anpassad för din nya företagspickup till. Garantin gäller till bilen nått en ålder av 7 år, räknat från första registreringsdatum, eller till mätarställningen visar 170 000 km, vilket som inträffar först.

  • Träder automatiskt i kraft när din nybilgaranti tar slut
  • Omfattar plötsliga fel på utvalda mekaniska och elektriska komponenter 
  • Gäller i hela Europa 
  • Nybilskänsla i upp till 7 år 
Produktinformation

Kan tecknas i samband med leverans av transportmodellen Ford Ranger, med eller utan kåpa. Ersättning uppgår maximalt till fordonets värde vid skadetillfället. För att garantin ska gälla  måste fordonet servas enligt tillverkarens anvisningar under hela garantiperioden. Om fordonet under garantiperioden byts in hos annan Fordåterförsäljare fortsätter garantin att gälla.

Komponentomfattning

Slutväxel/Differential:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Motorelektronik:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Oljeläckage:
Då reparation av läckage kräver demontering av motor,
växellåda eller topplock.

Motor:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Kylsystem:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Bränslesystem:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Växellåda:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Bromssystem:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Drivaxlar:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Hjulupphängning:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Koppling:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Elektriska komponenter:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Klimatanläggning:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Turbo/Kompressor:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Styrsystem:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Säkerhet:
Alla elektriska och mekaniska komponenter.

Multimedia
Fabriksmonterade underhållnings, navigationsoch
kommunikationssystem.

Övrigt:
Elektriska kablar, slangar, vajrar, rör, olja, kylvätska,
köldmedium eller liknande som måste bytas i samband
med godkänd reparation.

< Tillbaka till start 

FPRB_FordOval_RGB_294_R01
AutoConcept 2020-1


Har du några frågor? 

Kontaktuppgifter och öppettider:
Helgfria vardagar 07:30-17:00
Telefon: 0300-52 10 00

E-post: info@autoconcept.se

Garantivillkor och omfattning för utskrift
Generellt 
Våra produkter omfattar plötsliga och oförutsedda skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i garantibeviset och omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper
som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer och läckage omfattas inte heller.


Förutsättningar

För att garantin skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation. 

Bilen får inte överskrida 1 månad eller 150 mil över serviceintervall. 

 

Läs samtliga förutsättningar och undantag i garantivillkoret.

1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador.åste utföras enligt tillverkarens specifikation. Fa