Ford

Trygghetsförsäkring

Nu har du som ägare till utvalda Ford-modeller som är äldre än 5 år möjlighet att öka din trygghet som bilägare. Teckna en trygghetsförsäkring för att minska risken för kostsamma och oväntade reparationskostnader.

Vad är en trygghetsförsäkring?
Det är en reparationsförsäkring som är ett komplement till din vanliga bilförsäkring. Den täcker skador som normalt inte omfattas av din bilförsäkring. I det fall din vanliga bilförsäkring täcker skadan och skadan även omfattas av våra villkor, täcker trygghetsförsäkringen
självrisken för er maskinskadeförsäkring.

Fördelar för dig som Fordägare

  • Alltid 0 kr i självrisk
  • Snabb och objektiv skadehantering
  • Ersätter skador upp till 50.000 kr
  • Gäller inom hela EU/ESS, Storbritannien och Schweiz

Ersättning
Maximal ersättning per skada är 50 000 kr inkl. moms. Ford Trygghetsförsäkring kan tecknas för de modeller som anges på höger sida upp till 11 års ålder med maximal mätarställning 170 000 km. Försäkring upphör då fordonet inom försäkringsperioden når en ålder av 12 år eller 180 000 km. Scanna QR-koden för att läsa komponentomfattningen.

Vår erfarenhet — din garanti
Våra produkter är utvecklade för att ge det bästa skyddet mot oförutsedda fordonsskador. Vår erfarenhet och kunskap om fordonsförsäkringar gör oss till ett förstahandsval.

Läs mer och teckna din försäkring!
OBS: Var noga med att välja rätt produkt för din modell.

FPRB_FordOval_RGB_294_R01
AutoConcept 2020-1

Har du frågor?
Kontaktuppgifter och öppettider:
Helgfria vardagar: 07:30 - 17:00
Telefon: 0300 - 52 10 00
E-post: info@autoconcept.se

Kundsupport HD-1
 
Vid skada
Kontakta AutoConcept vid skada gällande komponenter som omfattas av din trygghetsförsäkring. Vi sköter all administration kring din garanti, du anmäler bara skadan till oss så hanterar vi kommunikationen med verkstaden och hanterar hela skadeärendet.
 
Reparation som påbörjas innan godkänt skadesvar bekostas av bilägaren. AutoConcept avgör om det vid godkänd skada skall användas begagnade reservdelar. När ärendet är avslutat får verkstaden ett skriftligt skadesvar från oss, som de delger dig.

Generellt 

Våra produkter omfattar plötsliga och oförutsedda skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i försäkringsbeviset och omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer och läckage omfattas inte heller.


Förutsättningar

För att försäkringen skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation. 

Bilen får inte överskrida 1 månad eller 150 mil över serviceintervall. 

 

Läs samtliga förutsättningar och undantag i försäkringsvillkoret.

 

1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador1. Normalt slitage eller fel och brister som missljud, vibrationer, läckage och hög oljeförbrukning är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador.åste utföras enligt tillverkarens specifikation. Fa