Varför får jag som som verkstad e-post som ska till fordonsägaren?

Detta beror med stor sannolikhet på att du har uppgett din verkstadsmail under "Ägare E-mail" i skadekalkylen. 
Det är viktigt att du uppger korrekta uppgifter i skadekalkylen så att vi kan skicka viktig information till fordonsägaren.