Hur hanterar jag som verkstad slitageavdrag när jag fakturerar?

Om fordonsägeren har villkor med slitageavdrag skall du göra det avdraget enbart på komponenter och delar. Arbetet ersätts till 100%.

För att det ska bli rätt, fakturera det belopp som står i det godkända skadesvaret (där har vår skadetekniker gjort avdrag enligt villkor). Resterande belopp ska betalas av fordonsägaren.