Det finns ingen servicebok till bilen. Kan jag teckna garanti ändå?

Ja, förutsatt att den senaste servicen är utförd och är dokumenterad.
För att garantin skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation.