Jag har glömt att teckna garanti. Vad gör jag nu?

Garantin behöver tecknas i samband med att du registrerar ägarbytet eller absolut senast vid leverans av fordonet för att vara giltig. Du kan tyvärr inte teckna garantier i efterhand.