Vem betalar felsökningen?

Fordonsägaren beställer felsökning. Felsökningskostnaden ersätts om skadan godkänns.  Om ärendet inte godkänns betalar fordonsägaren felsökning och eventuell reparation.