Varför får jag som fordonshandlare e-post som ska till fordonsägaren?

Det beror med stor sannolikhet på att du har uppgett din e-post vid registreringen av garantin i fältet för kontaktuppgifter till köparen.
För att vi ska kunna nå fordonsägaren med viktig information är det viktigt att du uppger korrekt information vid registrering samt informerar fordonsägaren om att logga in och kontrollera att uppgifterna stämmer.