Vad gäller vid export av ett fordon med garantiförsäkring?

Så fort fordonet registreras i det nya landet så upphör garantin omedelbart att gälla. Det beror på att garantiförsäkringen endast är giltig i det land som den tecknas i.