Fordonsägaren informerade om sin AutoConcept-garanti/försäkring efter vi påbörjat reparationen, gäller den ändå?

Nej, reparation som påbörjas innan vi har gett ett skrivtligt godkännande bekostas av fordonsägaren. Detta beror på att skadan, så som den var innan reparation, kan vara svår att dokumentera.