Fordonsägaren önskar överklaga beslutet i skadesvaret. Hur gör jag som verkstad?

Hänvisa fordonsägaren till vår process för överklagan, du hittar den här