Hur hanterar jag som verkstad självrisk när jag fakturerar?

Om din kund har självrisk på sin garanti skall du hantera den så här. Gör avdraget för den självrisk som fordonsägaren betalar dig exklusive moms på fakturan.

Ex: Självrisk 1 000 kr (betalas till verkstaden av fordonsägaren). På fakturan gör du avdrag på 1000 kronor momsfritt (momskod 0).