SAFE by CarNext i samarbete med AutoConcept

 

CarNext Logo

Välkommen till AutoConcept Insurance

AutoConcept administrerar och reglerar SAFE by CarNext.
Vid frågor kontaktar du AutoConcept på telefon: 0300-52 10 40

Information

Garantin utfärdas av CarNext och administreras av AutoConcept. Notera att innehållet på denna sida är en sammanfattning. Se alltid garantibevis och tillhörande villkor för fullständig information.

 Fri årlig körsträcka som begränsas av den totala mätarställningen.
 Löptid framgår av garantibeviset.
 Gäller svenskregistrerade fordon på upp till 3500 kg.
 Gäller inom EU/EES och EFTA.

Omfattning
Garantin omfattar skador där funktionen bortfallit på de komponenter som nämns i garantibeviset. Garantin omfattar inte delar som normalt ingår i fordonets underhållsservice. Egenskaper som t.ex. hög oljeförbrukning eller vibrationer omfattas inte heller.  

Förutsättningar
Garantin gäller inte för fel som fanns på fordonet vid eller före teckningstillfället (Ursprungliga fel). För att garantin skall gälla måste fordonets av fabriken fastställda service-
intervaller och specifikationer följas.

Kontakta oss på AutoConcept vid skada. Reparation som påbörjas innan godkänt skadesvar bekostas av fordonsägaren.

Ersättningsbelopp
Maximalt ersättningsbelopp per skada framgår av garantibeviset. Arbetskostnad för reparation beräknas enligt fabrikens fastställda standardtider. Arbetskostnad ersätts med 100%. Reservdelar och förbrukningsmaterial enligt nedanståendet tabell:

Fordonets mätarställning vid skadetillfället
0 km - 100.000 km 100%
100.001 km - 150.000 km   80%
150.001 km - 180.000 km   60%

Kan jag köpa till längre garanti?

CarNext erbjuder 6 månaders garanti på alla fordon.
Självklart ger vi dig också möjligheten att köpa till längre garanti
om du så önskar. Välj mellan 6, 18 eller 30 månader extra! Då får du totalt 12, 24 eller 36 månaders garanti på din nya bil.
Tala med din säljare!

Skada på fordonet – vad gör jag?

Om du bor i närheten (inom en radie på 5 mil) ska du i första hand vända dig till Carnext samarbetsverkstad MECA Stockholms fordonsgrupp AB.

Om du inte bor i det området, kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad.
Telefon 0300-52 10 40. Fyll i skadeanmälan tillsammans med verkstaden via vår hemsida. När vi mottagit skadeanmälan utför vi en snabb, kompetent och objektiv skadereglering.
Skadesvaret skickas skriftligt till verkstaden.

Garantivillkor

Omfattning

Mätarställning och bilens ålder avgör vilken produkt som går att teckna på just din nya bil.

Folder Safe by Carnext


SAFE by CarNext

Maximal ersättning per skada för Safe by CarNext är 60 000 kr inkl. moms. Safe by CarNext övergår till Silver då fordonet inom garantiperioden når en ålder av 9 år eller 150 000 km.

Komponentomfattning

1. Elektronik/mekanik:
Alla elektriska och mekaniska komponenter med de undantag som finns angivna i villkoren.

2. Multimedia:
Fabriksmonterade underhållnings, navigations- och kommunikationssystem.

3. Oljeläckage:
Då reparation av läckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock.

4. Övrigt:
Elektriska kablar, slangar, vajrar, rör, olja, kylarvätska, kylmedel eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation.


Silver
Maximal ersättning per skada för Silver är 50 000 kr inkl. moms. Silver upphör då fordonet inom garantiperioden når en ålder av 11 år eller 180 000 km.

Komponentomfattning

1. Motor:
Motorblock, topplock, alla invändiga elektriska och mekaniska komponenter i dessa inkl. topplockspackning. Alla elektriska motorer i drivlinan.

2. Koppling:
Huvudcylinder, slavcylinder, tryckplatta, urtrampningslager, och lameller (ej slitage).

3. Växellåda:
Alla invändiga elektriska och mekaniska komponenter inklusive styrenhet och växlingsrobot.

4. Drivaxlar:
Kardanaxel, kardanknutar, drivaxlar och drivknutar.

5. Fyrhjulsdrift:
Alla invändiga elektriska och mekaniska komponenter i fördelningslåda.

6. Slutväxel/Differential:
Alla invändiga elektriska och mekaniska komponenter i slutväxel och differential.

7. Konverter:
Alla invändiga elektriska och mekaniska komponenter i konverter.

8. Motorelektronik:
Motorstyrenhet, startmotor, generator, tändkassett, tändspole, motortempsensor, oljetempsensor, varvtalssensor, kamaxelsensor och vevaxelsensor. Elmotorns huvudstyrenhet (ECU), DC/AC inverter och DC/DC konverter.

9. Kylsystem:
Vattenpump, oljekylare, termostat, expansionskärl, termokontakt, tempgivare och viskokoppling.

10. Bränslesystem:
Styrenhet, bränslepump, gasspjäll, spridare, luftmassemätare, lambdasond, EGR-ventil och tankarmatur.

11. Bromssystem:
Servopump, bromsförstärkare, huvudcylinder, hjulcylindrar, ABS-styrenhet och ABS-hydraulaggregat.

12. Hjulupphängning:
Spiralfjäder, torsionsfjäder och stötdämpare.

13. Elektriska komponenter:
Styrenhet centrallås, varvräknare, hastighetsmätare, bränslemätare, motortempmätare, signalhorn, torkarmotor, spolarmotor, fönsterhissmotor och farthållare. Fordonets integrerade laddenhet (Exklusive laddkabeln).

14. Turbo/Kompressor:
Alla elektriska och mekaniska komponenter i turbo och kompressor inkl. styrenhet och laddtrycksgivare.

15. Klimatanläggning:
Kompressor, styrenhet, magnetkoppling och termostat.

16. Styrssystem:
Styrväxel, styrsnäcka, servopump och rattstång.

17. Säkerhet:
Bältessträckare, airbag och styrenhet till airbag.

18. Övrigt:
Olja, kylarvätska, kylmedel eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation.