Road Assist


Du som har Road Assist i din fordonsgaranti kan få kostnadsfri hjälp direkt på plats om din bil inte är körbar. Road Assist innebär att du får kostnadsfri hjälp på plats när bilen krånglar, t ex vid punktering, starthjälp, låsöppning och bränslestopp. I annat fall bogseras bilen till verkstad. Alternativt kan du få hemtransport av bilen om det är mindre än 50 km till bostaden. Försäkringen är giltig inom hela EU, EES och Schweitz.


Omfattning

Starthjälp:
Om fordonet inte startar får du hjälp.

Hjälp på plats:
Om fordonet får motorstopp och kostnaden understiger bärgningskostnaden, utförs nödvändig reparation på plats.

Låsöppning:
Vid förlust av bilens nycklar, eller om dessa låsts in i bilen får du hjälp att komma in i fordonet. Du får ingen ersättning för låssmed om en sådan måste anlitas.

Hjälp vid bränslestopp:
Du får hjälp vid bränslestopp. Kostnaden för bränslet ersätts dock inte.

Hjälp vid punktering:
Vid stopp på grund av punktering får du hjälp på plats med byte till reservdäck. Kostnad för reparation av däck, slang eller fälg ersätts inte.

Bärgning till verkstad:
Du får fordonet bärgat till närmaste verkstad vid driftstopp om problemet inte kan avhjälpas på plats.

Hemtransport:
Om problemet inte går att åtgärda på plats, det är mindre än 50 km till bostaden och du hellre vill ha hem bilen.

Giltighet:
Giltig inom EU och EES.

Skadeersättning:
Max 6250 kr inkl. moms per skada.

Trafikolycka:
Du får ingen ersättning för bärgning vid krock eller avåkning, men du får däremot hjälp att få en bärgare till olycksplatsen.

 

Undantag
Gäller inte: Handhavandefel. Återkommande fel som inte åtgärdats (t ex starthjälp beroende på defekt batteri som inte blivit bytt). Kvitto på utförd reparation skall vid behov kunna uppvisas. Motortävling, träning inför motortävling och terrängkörning. Medveten lagöverträdelse. Tankning av fel drivmedel. Fordon som är avställt eller belagt med körförbud i Vägtrafikregistret. Fordon som är militärregistrerat. Fordon registrerat i annat land än Sverige. Driftstopp på tillkopplad trailer, husvagn eller släp. Kostnader för reparationer eller reservdelar. Kostnader för bränsle, vägtullar, parkering, andra vägavgifter, färdbiljetter, broavgifter m m. Skada vilken var känd vid garantins tecknande. Kringkostnader såsom hyrbil, hotellövernattning. För de fall bärgning eller annan åtgärd utförts utan att först kontakta Assistancekåren / AutoConcept Insurance gäller inte assistansgarantin. Force majeure. Skada som kan täckas av annan försäkring eller som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, eller annat åtagande omfattas ej.

Vid skada


NYTT JOURNUMMER 0300-52 10 10.
Från utlandet slår du +46 300 52 10 10.


På ditt garantibevis ser du om Road Assist ingår i din fordonsgaranti.

Om du behöver vägassistans ringer du vårt journummer som är öppet dygnet runt och uppger namn, registreringsnummer, telefonnummer och skadeorsak. Därefter skickas en bärgningsbil ut till dig. 

Sker skadan utomlands kan det vara enklare att lägga ut för assistansen och få ersättning i efterhand, mot kvitto.