Road Assist


För dig som har Road Assist i din fordonsgaranti kan du få kostnadsfri hjälp direkt på plats om din bil inte är körbar.


1. Starthjälp
2. Hjälp på plats
3. Låsöppning
4. Hjälp vid bränslestopp
5. Bärgning till verkstad
6. Hjälp vid punktering
7. Hemtransport
8. Giltig inom hela EU/EES

Road Assist innebär att du får kostnadsfri hjälp på plats när bilen krånglar, t ex vid punktering, starthjälp, låsöppning och bränslestopp. I annat fall bogseras bilen till verkstad. Alternativt kan du få hemtransport av bilen om det är mindre än 50 km till bostaden. Försäkringen är giltig inom hela EU, EES och EFTA.

Vid skada


NYTT JOURNUMMER 0300-52 10 10.
Från utlandet slår du +46 300 52 10 10.


På ditt garantibevis ser du om Road Assist ingår i din fordonsgaranti.

Om du behöver vägassistans ringer du vårt journummer som är öppet dygnet runt och uppger namn, registreringsnummer, telefonnummer och skadeorsak. Därefter skickas en bärgningsbil ut till dig. 

Sker skadan utomlands kan det vara enklare att lägga ut för assistansen och få ersättning i efterhand, mot kvitto.