Rental Car, så fungerar det


Du som har Rental Car i din fordonsgaranti kan få kostnadsfri hjälp med hyrbil om din bil är okörbar, t ex då fordonet bärgats till verkstad. Försäkringen är giltig inom hela EU, EES och Schweitz.

Omfattning

Rental Car gäller för obrukbart fordon som inte kan köras utan bogseras till verkstad.

Hyrbil
Ersättning för hyrbil vid okörbart fordon.

Ersättningsbelopp
Max 500 kr per dygn alternativt stilleståndsersättning 200 kr per dygn inkl moms.

Period
Max 5 dygn från rapporterat skadedatum.

Skadeanmälan
För ersättning krävs skadeanmälan samt kvitto på betald hyrbil. Kostnaden för hyrbil betalas av fordonsägaren tills skadan skriftligen godkänts av AutoConcept.

Giltighet
AutoConcept Rental Car gäller inom EU, EES samt Schweiz.


Undantag
Gäller inte: Återkommande fel som inte åtgärdats och visar sig i följdskada för obrukbart fordon. Motortävling, träning inför motortävling. Tankning av fel drivmedel. Skadan var känd vid tecknandet. Force majeure. Då hyrbil täcks av annan försäkring. Kollisionsskada.Vid skada


På ditt garantibevis ser du om Rental Car ingår i din fordonsgaranti.

Om du behöver nyttja din hyrbilsförsäkring kontaktar du AutoConcept och uppger namn samt registreringsnummer. 

För att få hyrbilsersättning krävs skadeanmälan på din bil samt intyg från verkstad.

  Skadeanmälningsblankett