Rental Car, så fungerar det


Om din bil inte är körbar och
 Rental Car ingår i din fordonsgaranti kan du få ersättning för hyrbil vid okörbart fordon. 

Hyrbil
Ersättning för hyrbil vid okörbart fordon.

Ersättningsbelopp
Max 500 kr per dygn alternativt stilleståndsersättning 200 kr per dygn inkl moms.

Period
Max 5 dygn från rapporterat skadedatum.

Skadeanmälan
För ersättning krävs skadeanmälan samt kvitto på betald hyrbil. Kostnaden för hyrbil betalas av fordonsägaren tills skadan skriftligen godkänts av AutoConcept.

Giltighet
AutoConcept Rental Car gäller inom EU, EES samt Schweiz.


Vid skada


På ditt garantibevis ser du om Rental Car ingår i din fordonsgaranti.

Om du behöver nyttja din hyrbilsförsäkring kontaktar du AutoConcept och uppger namn samt registreringsnummer. 

För att få hyrbilsersättning krävs skadeanmälan på din bil samt intyg från verkstad.

  Skadeanmälningsblankett