Förlustanmälan nyckel

 
Förlust av fordonsnyckel anmäls till AutoConcept, tel +46 300-56 38 10, senast 30 dagar från dagen för förlustanmälan hos polisen.

Till skadeanmälan bifogas polisanmälan och originalkvitto för styrkande av ersättningskrav.

För utbetalning behöver vi även uppgift om den försäkrades bank, kontonummer inkl clearingnummer.

För ersättning vid förlust

Bifoga nedanstående skadeanmälningsblankett tillsammans med förlustanmälan samt kvitto på ny nyckel.

  Skadeanmälningsblankett