KeyProtect förlustanmälan

 Förlust av fordonsnyckel anmäls till AutoConcept, tel +46 300-52 10 00, senast 30 dagar från dagen för förlustanmälan hos polisen.

Till skadeanmälan bifogas polisanmälan och originalkvitto för styrkande av ersättningskrav.

För utbetalning behöver vi även uppgift om den försäkrades bank, kontonummer inkl clearingnummer.

  Skadeanmälningsblankett

 Kom ihåg att registrera nyckelbrickan!


Upphittade nycklar som återfunnits men inte blivit registrerade.

Varje vecka får vi in borttappade fordonsnycklar med nyckelbricka på och en gällande KeyProtect-försäkring, som upphittaren postat till oss. Om nyckelbrickan är registrerad hos oss kan vi snabbt identifiera ägaren till bilnyckeln skicka den till ägaren, 

Men vi får också in många fordonsnycklar där ägaren aldrig registrerat nyckelbrickan. Då kan vi inte identifiera ägaren till nyckeln som blir kvar i vår låda med upphittade nycklar. Icke registrerad nyckelbricka = ingen gällande försäkring.

Registrera din nyckelbricka här.

 

Förlustanmälan, steg för steg

Du som fordonsägare anmäler att nyckeln är försvunnen
till AutoConcept, +46 300-52 10 00 (vardagar 07:30-17:00). Ha gärna nyckelbrickans nummer till hands. Ärendet registreras av oss. Vi rekommenderar att göra en förlustanmälan hos polisen redan nu.


Avvakta ca 14 dagar
att nyckeln hittas och återkommer till oss. Hittar du nyckeln själv vänligen meddela det till oss.

Återkommer nyckeln 
till oss kontaktar vi dig direkt och skickar nyckeln till dig.


Om nyckeln inte återkommit 
efter ca två veckor från det att ärendet registrerades kan du som fordonsägare beställa en ny nyckel och sedan få ersättning.


Skriv ut och fyll i en skadeanmälningsblankett
Posta ifylld blankett tillsammans med polisrapport och kvitto på ny nyckel till: AutoConcept, Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka.

En skadetekniker bedömer ärendet
och lämnar svar till dig om ersättning.  


Maximalt ersättningsbelopp är 5 000 kr exkl moms.
För utbetalning behöver vi uppgift om fordonsägarens bank, clearing- och kontonummer.


När ersättning betalats ut
är försäkringen förbrukad. 


Teckna ny KeyProtect
För endast 147 kr per år och nyckel kan du få förnyat försäkringsskydd mot nyckelförlust. Kom ihåg att även försäkra reservnycklarna!


Fortsatt trevlig resa!