Aktuellt

För snabbare svar

Vår målsättning är att alltid leverera ett snabbt besked på en skadekalkyl. För att korta ledtiden behöver du kontrollera att allt underlag finns med i skadekalkylen redan från början. Extra viktigt är:

• Utförligt beskriva hur skadan påverkar komponentens funktion
• Felkodsprotokoll
• Offert med artikelnummer och priser samt specificerad arbetstid
• Foto på skadad komponent

Olika omfattning och villkor

AutoConcept erbjuder ett brett utbud av produkter med olika villkor och komponentomfattning. Det innebär att skador regleras olika från fall till fall. I skadeanmälningsformuläret kan du efter att ha angivit fordonets registreringsnummer se vilka komponenter som ingår samt det villkor som beskriver skadeorsaker som kan ersättas. Läs mer om våra produkter här!

Så här görs en skadeanmälan

Läs igenom innan du fyller i en skadeanmälan för första gången.


En plötslig och oförutsedd skada har uppstått på fordonet.

Fordonsägaren läser igenom omfattning och villkor för att se om skadan kan vara en garantifråga.

   

Fordonsägaren kontaktar AutoConcept för hänvisning till verkstad.
Har vi ingen hänvisning kan du som ägare välja en allbilsverkstad. Har du en ovanlig bilmodell kontakta alltid AutoConcept för hänvisning.


Fordonsägaren beordrar felsökning.
Informera verkstaden om vilken garantinivå som är tecknad på fordonet.

 
Felsökningskostnaden ersätts endast vid godkänd skada.

Verkstaden kan efter utförd felsökning kontrollera om felet omfattas av garantinivån här.

Omfattas felet fyller verkstaden i skadekalkylen här på sidan och skickar in till oss.
Bifoga helst specificerad offert, bilder, servicebok, felkodsprotokoll etc,som underlättar ett snabbt svar.


En skadetekniker reglerar skadan snabbt och objektivt.

Häri ingår kontroll av gällande garantinivå, fordonsdata och kalkyl. Vid behov tas kompletterande information in.

Skadesvaret mejlas tillbaka till verkstaden.
Vid oklarheter kontaktar verkstaden skadeteknikern direkt.
.
Skadan åtgärdas av verkstaden.

I skadesvaret finns beslut om ersättningsnivå och fakturauppgifter.

Fordonsägaren kan nu hämta ut sitt fordon.

 Vi önskar fortsatt trevlig resa.

Oenig med beslutet? 
Om bedömningen inte godtages kan ärendet omprövas.
Enklast är att mejla registreringsnummer, kontaktuppgifter och motivering till
skador@autoconcept.se 

Skadeanmälan

Ifylles av verkstaden efter utförd felsökning.

  • Fordonsägaren beordrar felsökning.
  • Kostnad för felsökning och reparation ersätts endast vid godkänd skada.
  • Arbetstid ersätts enligt Autodatas tidsverk index 1,0 / tillverkarens internationella riktlinjer.


    OBS! Skriv in registreringsnumret i formuläret nedan och klicka på nästa. Det angivna fordonets villkor och komponentomfattning visas då överst. Där framgår vilka komponenter som ingår samt de villkor som beskriver skadeorsaker som omfattas.

     


Fordons-/skadeuppgifter

Verkstadens uppgifter

Verkstadsdiagnos

Bifoga offert genom att ladda upp eller ange manuellt


Skadeorsak: *
Utförlig beskrivning inkl. teknisk skadeorsak (Använd ej ord som trasig etc.)

Offert (måste laddas upp om inte kalkyl fylls i) *
Arbetstider enligt fabrikens/Autodatas tidverk och delar specificeras med art-nr.
Kostnader anges alltid ex. moms.
eller
Ladda upp
(Tillåtna filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg, pdf)


Övrigt underlag (offert laddas upp separat)
Felkodsprotokoll, bilder, arbetsorder, kopia på servicebok etc.
Ladda upp
(Tillåtna filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg, pdf)

Jag förstår att personuppgifter är nödvändiga för att registrera skadeanmälan.