Så här görs en skadeanmälan

Läs igenom innan du fyller i en skadeanmälan för första gången.


En plötslig och oförutsedd skada har uppstått på fordonet.

Fordonsägaren läser igenom omfattning och villkor för att se om felet kan vara en garantifråga.

   

Fordonsägaren kontaktar AutoConcept för hänvisning till verkstad.
Har vi ingen hänvisning kan du som ägare välja en allbilsverkstad. Har du en ovanlig bilmodell kontakta alltid AutoConcept för hänvisning.


Fordonsägaren beordrar felsökning.
Informera verkstaden om vilken garantinivå som är tecknad på fordonet.

 
Felsökningskostnaden ersätts endast vid godkänd skada.

Verkstaden kan efter utförd felsökning kontrollera om felet omfattas av garantinivån här.

Omfattas felet fyller verkstaden i skadekalkylen här på sidan och skickar in till oss.
Bifoga gärna specificerad offert, bilder, servicebok, felkodsprotokoll etc,som underlättar ett snabbt svar.


En skadetekniker reglerar skadan snabbt och objektivt.

Häri ingår kontroll av gällande garantinivå, fordonsdata och kalkyl. Vid behov tas kompletterande information in.

Skadesvaret mejlas tillbaka till verkstaden.
Vid oklarheter kontaktar verkstaden skadeteknikern direkt.
.
Skadan åtgärdas av verkstaden.

I skadesvaret finns beslut om ersättningsnivå och fakturauppgifter.

Fordonsägaren kan nu hämta ut sitt fordon.

 Vi önskar fortsatt trevlig resa.

Oenig med beslutet? 
Om bedömningen inte godtages kan ärendet omprövas.
Enklast är att mejla registreringsnummer, kontaktuppgifter och motivering till
skador@autoconcept.se 

Skadekalkyl

(ifylles av verkstaden efter utförd felsökning)

Fordonsägaren beordrar felsökning. Felsökningskostnaden ersätts vid godkänd skada. Reparation får inte påbörjas före skriftligt godkännande från Skaderegleringen. Se även hur anmälan går till under Så här görs en skadeanmälan!

Ägarens uppgifter

Verkstadens uppgifter

(Tillåtna filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpeg, tiff, gif, bmp, png, jpg, pdf)

Reparationsbeskrivning (belopp anges exkl. moms)

Viktigt! Använd . (punkt) för att skriva tex arbetstid 1.5 timma eller kostnad delar 273.50 kr . Kostnader anges alltid ex moms.

Arbetsmoment * Reparationstider (h) * Tot. arbetskostnad * Kostnad delar * Förbr. material *

Summering

Summa arbete Summa delar
Summa material Total summa
2017-12-16