Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Information finns på ditt garantibevis. Vid oklarheter, kontakta AutoConcept.

Våra fordonsgarantier


AutoConcepts garantier kan ge dig som köpare maximal trygghet vid köp av ett begagnat fordon hos återförsäljare. Vi kan även förlänga din nybils-fabriksgaranti.


Dagens fordon innehåller avancerad teknik med uppemot 20 000 mekaniska och elektroniska komponenter. Som kund vill du på ett tryggt sätt försäkra bort skadekostnader på ditt fordon. Vi kan erbjuda ett antal olika garantilösningar med olika komponentomfattning beroende på fordonets ålder och mätarställning.

 

Frågor & Svar

Hur tecknar jag garanti på en begagnad bil?
I samband med köpet hos din fordonshandlare.

Kan jag teckna en garanti i efterhand?
Nej, garantin måste tecknas i samband med köpet hos handlaren. Det går inte heller att teckna våra garantier vid köp av fordon från privatperson eller annan part. (Se även fråga om förlängning av nybils-/fabriksgaranti.)

Vad omfattar garantin?
Plötsliga, oförutsedda skador på komponenter som nämns i garantibeviset. Läs alltid villkoren i förväg, så att du vet vad som gäller och vad som omfattas av garantin.

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.

Vad krävs för att garantin ska gälla?
Fordonet ska vara testat och utan fel i de komponenter som garantin omfattar. För det svarar företaget du köper fordonet av. Service ska vara utförd enligt tillverkarens fastställda serviceintervaller.

Gäller garantin vart jag än kör?
Garantin gäller i alla länder som ingår i EU, EES samt i Schweiz. 

Kan jag överlåta garantin?
Ja, garantin följer alltid fordonet när du säljer det vidare till en privatperson eller tillbaka till företaget där du köpte det. Vid ägarbyte mejla oss nya ägaruppgifter.

Kan jag förlänga garantin?
Ja, så länge det sker utan avbrott kan våra garantiförsäkringar förlängas enligt gällande förutsättningar.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept först för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av verkstaden här på vår hemsida. Så snart anmälan mottagits utförs en snabb, kompetent och objektiv skadereglering varpå verkstaden får ett skriftligt svar tillbaka. 

Kan jag förlänga min nybils-/fabriksgaranti genom er?
Ja, senast tre månader innan din nybils-/fabriksgaranti upphör kan du teckna vår Plus Garantiförsäkring som ger ett utökat skydd till din maskinskadeförsäkring. Skicka en förfrågan så hjälper vi dig rätt.


Bra att veta

Varierande produktsortiment

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.


Alltid skydd med Flex-garanti*
Om fordonet inom garantiperioden når övre kilometergräns, övergår omfattningen till närmast under gällande produkt med lägre komponentomfattning. Vid skada görs bedömningen efter den komponentomfattning som gäller för fordonets mätarställning vid skadetillfället. För detaljerad information se fullständiga villkor.
*Gäller ej Plus Garantiförsäkring samt XtraGaranti Bas, WiseCaravan Silver, WiseCamper Brons, WiseBiker och WiseBiker Snow.

Tilläggspremie på stora motorer
För bilar med motorer över 220 kW (299 hk) tillkommer 50% på premien.