Våra fordonsgarantier


AutoConcepts garantier kan ge dig som köpare maximal trygghet vid köp av ett begagnat fordon hos återförsäljare. Vi kan även förlänga din nybilsgaranti.

Dagens fordon innehåller avancerad teknik med uppemot 20 000 olika komponenter. Som kund vill du på ett tryggt sätt försäkra bort skadekostnader på ditt fordon. Vi kan erbjuda ett antal olika garantilösningar med olika komponentomfattning beroende på fordonets ålder och mätarställning.

 

Frågor & Svar

Hur tecknar jag garanti på en begagnad bil?
I samband med köpet hos din fordonshandlare.

Kan jag teckna en garanti i efterhand?
Nej, garantin måste tecknas i samband med köpet hos handlaren. Det går inte heller att teckna våra garantier vid köp av fordon från privatperson eller annan part.


Kan jag förlänga min nybilsgaranti genom er?
Ja, om det görs senast 3 månader innan din nybils-/fabriksgaranti löper ut kan du teckna vår garanti Nybil Guld om fordonet är max 5 år. Kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Vad omfattar garantin?
Plötsliga, oförutsedda skador på komponenter som definieras i garantibeviset. Skador till följd av slitage omfattas inte. Läs alltid villkoren i förväg, så att du vet vad som gäller och vad som täcks av garantin.

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.

Vad krävs för att garantin ska gälla?
Fordonet ska vara testat och utan skador i de komponenter som garantin omfattar. För det svarar företaget du köper fordonet av. Service ska vara utförd enligt tillverkarens fastställda serviceintervaller.

Gäller garantin vart jag än kör?
Garantin gäller i alla länder som ingår i EU, EES samt i Schweiz. Kontrollera vad som gäller innan du reser.

Kan jag överlåta garantin?
Ja, garantin följer alltid fordonet när du säljer det vidare till en privatperson eller tillbaka till företaget där du köpte det.

Kan jag förlänga garantin?
Ja, så länge det sker utan avbrott kan våra garantiförsäkringar förlängas enligt gällande förutsättningar.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept först för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av verkstaden på vår hemsida. Så snart anmälan mottagits utförs en snabb, kompetent och objektiv skadereglering varpå verkstaden får ett skriftligt svar tillbaka. 


Visste du att!

Nya, bättre villkor för husbilar och husvagnar 2016-11-08
Nu har vi höjt ersättningsbeloppen för WiseCamper Silver (husbil) från 30 000 kr på allt, till att nu gälla max 40 000 kr per skada på Bildelen och max 30 000 kr per skada på Bodelen. WiseCamper Brons kan nu tecknas på husbilar upp till 12 år gamla (tidigare max 10 år). Detsamma gäller WiseCaravan Silver som nu kan tecknas på husvagnar upp till 12 år. Läs alltid villkoren innan du tecknar en garantiförsäkring.
Road Assist 2016-07-13
Vi har gjort förbättringar och förtydliganden i villkoren rörande produkten Road Assist. För mer info, välj villkor på produkten till vänster.
Alltid skydd med Flex
Om fordonet inom perioden når övre kilometergräns, övergår omfattningen till närmast under gällande produkt med lägre komponentomfattning. Vid skada görs bedömningen efter den komponentomfattning som gäller för fordonets mätarställning vid skadetillfället. För detaljerad information läs fullständiga villkor.

Läs gärna mer om förändringar i komponentomfattning i vår olika garantier.

Tilläggspremie på stora motorer
För bilar med motorer över 220 kW (299 hk) tillkommer 50% på premien.


Övriga produkter
Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.