Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Information finns på ditt garantibevis. Vid oklarheter, kontakta AutoConcept.

Våra fordonsgarantier


 


Dagens fordon innehåller avancerad teknik med uppemot 20 000 mekaniska och elektroniska komponenter. Som fordonsägare kan du på ett enkelt sätt försäkra bort plötsliga skadekostnader på ditt fordon. 

Vi på AutoConcept företräder Lloyd's Försäkringsbolag och erbjuder en rad olika garantilösningar anpassade till fordonets ålder och miltal. Din handlare kan hjälpa dig att teckna rätt produkt.

Du kan även teckna förlängt försäkringsskydd på din nybils-/fabriksgaranti direkt genom oss.

 

Frågor & Svar

Hur tecknar jag garanti på en begagnad bil?
I samband med köpet hos din fordonshandlare.

Kan jag teckna en garanti i efterhand?
Garantin måste tecknas i samband med köpet hos handlaren. Det går inte heller att teckna våra garantier vid köp av fordon från privatperson eller annan part. (Se även fråga om förlängning av nybils-/fabriksgaranti.)

Vad omfattar garantin?
Plötsliga, oförutsedda skador på komponenter som omnämns i garantibeviset. Läs alltid villkoren i förväg, så att du vet vad som gäller och vad som omfattas av garantin.

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept eller din fordonshandlare.

Vad krävs för att garantin ska gälla?
Fordonet ska vara testat och utan fel i de komponenter som garantin omfattar. För det svarar företaget du köper fordonet av. Service ska vara utförd enligt tillverkarens fastställda serviceintervaller.

Gäller garantin vart jag än kör?
Garantin gäller i alla länder som ingår i EU, EES samt i Schweiz. 

Kan jag överlåta garantin?
Ja, garantin följer alltid fordonet när du säljer det vidare till en privatperson eller tillbaka till företaget där du köpte det. Vid ägarbyte mejla oss nya ägaruppgifter.

Kan jag förlänga garantin?
Ja, så länge det sker utan avbrott kan våra garantiförsäkringar förlängas enligt gällande förutsättningar.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av verkstaden här på vår hemsida. Så snart anmälan mottagits utförs en snabb, kompetent och objektiv skadereglering varpå verkstaden får ett skriftligt svar tillbaka. 

Kan jag förlänga min nybils-/fabriksgaranti genom er?
Ja, senast tre månader innan din nybils-/fabriksgaranti upphör kan du teckna vår Plus Garantiförsäkring som ger ett utökat skydd till din maskinskadeförsäkring. Skicka en förfrågan så hjälper vi dig rätt.


Bra att veta

Varierande produktsortiment

Produkter med självrisk, andra komponentomfattningar och villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta din handlare eller vänd dig till oss på AutoConcept.


Alltid skydd med Flex-garanti*
Om fordonet når övre kilometergräns inom garantiperioden, så övergår skyddet till närmast lägre komponentomfattning. Vid skada görs bedömningen utifrån den komponentomfattning som gäller för fordonets mätarställning vid skadetillfället. För detaljerad information se fullständiga villkor.
*Gäller ej Plus Garantiförsäkring samt XtraGaranti Bas, WiseCaravan Silver, WiseCamper Brons, WiseBiker och WiseBiker Snow.

Tilläggspremie på stora motorer
För bilar med motorer över 220 kW (299 hk) tillkommer 50% på premien.