www.autoconcept.asia www.autoconcept.fi www.autoconcept.dk www.autoconcept.eu www.autoconcept.no
Användarnamn

Lösenord


Startsida Privat » Produkter

Vårt smörgåsbord

AutoConcepts garantier ger dig som köpare maximal trygghet vid ditt fordonsköp.

Dagens fordon innehåller avancerad teknik med uppemot 20 000 olika komponenter, varav den dyra elektroniken står för stor andel av reparationskostnaderna. Som kund vill du på ett tryggt sätt försäkra bort eventuella skadekostnader på ditt fordon.

Vi kan erbjuda dig ett antal olika garantier beroende på vilka komponenter som omfattas, fordonets ålder och mätarställning.

AutoConcepts garantier ger dig som köpare maximal trygghet vid ditt köp.


Frågor & Svar

Hur tecknar jag garantin?
I samband med köpet hos din fordonshandlare.

Vad omfattar garantin?
Plötsliga, oförutsedda skador på komponenter som definieras i garantibeviset. Skador till följd av slitage omfattas inte. Läs alltid villkoren i förväg, så vet du vad som gäller och täcks av garantin.

Vad krävs för att garantin ska gälla?
Fordonet ska vara testat och utan skador i de komponenter som garantin omfattar. Service ska vara utförd enligt tillverkarens fastställda serviceintervaller.

Gäller garantin vart jag än kör?
Garantin gäller i alla länder som ingår i EU, EES samt i Schweiz. Kontrollera vad som gäller innan du reser.

Kan jag överlåta garantin?
Ja, garantin följer alltid bilen när du säljer den tillbaka till handlaren där du köpte det.

Kan jag förlänga garantin?
Ja, så länge det sker utan avbrott kan garantin förlängas enligt gällande förutsättningar.

Skada på bilen – vad gör jag?
Kontakta AutoConcept eller din fordonshandlare för hänvisning till verkstad. Skadeanmälan fylls i av verkstaden på vår hemsida. Så snart anmälan mottagits utförs en snabb, kompetent och objektiv skadereglering varpå verkstaden får ett skriftligt svar tillbaka.

 

Nyheter

Road Assist 2016-07-13
Vi har gjort förbättringar och förtydliganden i villkoren rörande produkten Road Assist. För mer info, välj villkor på produkten till vänster.

Flexgaranti från 2015-09-01

När fordonet inom perioden nått övre kilometergräns, övergår omfattningen till närmast under gällande produkt med lägre komponentomfattning. Vid skada görs bedömningen efter den komponentomfattning som gäller för fordonets mätarställning vid skadetillfället.

Läs mer om förändringar i komponentomfattning etc. genom att klicka på produkterna till vänster.

Tilläggspremie 50%:
Gäller för bilar med mer än 220 kW (299 hk)